YOU ARE HERE :   Cáp Quang Vnpt Cáp Quang VNPT Hồ Chí Minh Các Gói Cước

Bảng giá gói cước cáp quang FTTH VNPT tại TP. HCM...

Bảng giá gói cước cáp quang FTTH VNPT tại TP. HCM

Bảng giá cước cáp quang  VNPT tại TP.Hồ Chí Minh

(BẢNG GIÁ CƯỚC CÁP QUANG VNPT – FIBER VNN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2011)

BẢNG CÁC GÓI CƯỚC DỊCH VỤ FiberVNN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo VB: 7380/CTĐTĐ-TTKD ngày 30/12/2010 ; Quyết định số: 1244/QĐ-VTTP-KD ngày 27/12/2010 của Giám đốc Viễn thông TP.Hồ Chí Minh. Áp dụng 01/01/2011)

1. Cước đấu nối hòa mạng: áp …

Đọc tiếp »

Bảng giá gói cước cáp quang FTTH VNPT tại TP. HCM

Bảng giá gói cước cáp quang FTTH VNPT tại TP. HCM

Bảng giá cước cáp quang  VNPT tại TP.Hồ Chí Minh

(BẢNG GIÁ CƯỚC CÁP QUANG VNPT – FIBER VNN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2011)

BẢNG CÁC GÓI CƯỚC DỊCH VỤ FiberVNN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo VB: 7380/CTĐTĐ-TTKD ngày 30/12/2010 ; Quyết …

Đọc tiếp »