YOU ARE HERE :   CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số vnpt nên dùng vì sao?

Chữ ký số vnpt nên dùng vì sao?

Vì sao nên dùng chữ ký số trong năm 2014?
Để thực hiện các giao dịch an toàn và bí mật với các thanh toán điện tử của ngân hàng? Để thanh toán các giao dịch internet của cá nhân, doanh nghiệp trên môi trường internet bằng cách nào an toàn nhất? hiệu quả nhất? Không những thế, Hiện nay các doanh nghiệp đều kê khai thuế qua mạng …

Đọc tiếp »

Chữ ký số vnpt nên dùng vì sao?

Chữ ký số vnpt nên dùng vì sao?

Vì sao nên dùng chữ ký số trong năm 2014?
Để thực hiện các giao dịch an toàn và bí mật với các thanh toán điện tử của ngân hàng? Để thanh toán các giao dịch internet của cá nhân, doanh nghiệp trên môi …

Đọc tiếp »