YOU ARE HERE :   Điện thoại cố định

Bảng sim Gphone Tam Hoa Hà Nội cập nhật năm 2017...

Bảng sim Gphone Tam Hoa Hà Nội cập nhật năm 2017

Ông cha ta vẫn thường có câu “vững như kiềng 3 chân” đó là bởi vì 3 điểm luôn luôn tạo thành một mặt phẳng do vậy,dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào mặt đất có bằng phẳng hay không hoặc chân kiềng có được chế tạo chính xác hay không thì nó luôn đứng vững, Chính bởi vậy sim Tam hoa luôn biểu trưng cho sự vững trãi, có thể giúp chủ nhân gặp được may mắn …

Đọc tiếp »

Bảng sim Gphone Tam Hoa Hà Nội cập nhật năm 2017

Bảng sim Gphone Tam Hoa Hà Nội cập nhật năm 2017

Ông cha ta vẫn thường có câu “vững như kiềng 3 chân” đó là bởi vì 3 điểm luôn luôn tạo thành một mặt phẳng do vậy,dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào mặt đất có bằng phẳng hay không hoặc chân kiềng có được chế tạo chính xác hay không thì nó …

Đọc tiếp »