YOU ARE HERE :   Giải Đáp Thắc Mắc Giải Đáp Điện Thoại Cố Định

Các hình thức thanh toán cước internet vnpt, ĐTCĐ tại ...

    Hiện nay, khách hàng sử dụng điện thoại cố định và internet của VNPT TP.HCM có nhiều cách thanh toán cước khác nhau.

1. Bằng tiền mặt: Khách hàng đến đóng tiền cước tại các điểm giao dịch của VNPT TP.HCM hoặc tại các bưu điện trên địa bàn TP.HCM. Nếu không mang …

Đọc tiếp »

Các hình thức thanh toán cước internet vnpt, ĐTCĐ tại HCM

    Hiện nay, khách hàng sử dụng điện thoại cố định và internet của VNPT TP.HCM có nhiều cách thanh toán cước khác nhau.

1. Bằng tiền mặt: Khách …

Đọc tiếp »