YOU ARE HERE :   ADSL VNPT LẮP MẠNG VNPT Hà Nội Các Gói Cước ADSL

Các gói cước adsl megavnn Hà Nội mới nhất 2013...

Bảng gói cước vnpt – megavnn mới nhất
Áp dụng bắt đầu từ ngày 22/6/2012. Bảng giá chưa bao gồm VAT

Mô tả
Mega Basic +

Mega Easy +

Mega Family +

Tốc độ cam kết tối đa (Download/Upload)
2,536Kbps/512Kbps
4,096Kbps/640Kbps
5,110Kbps/640Kbps

Tốc độ cam kết tối thiểu (Download/Upload)
Không áp dụng
Không
256Kbps/256Kbps

Cước thuê bao tháng
Không …

Đọc tiếp »

Các gói cước adsl megavnn Hà Nội mới nhất 2013

Bảng gói cước vnpt – megavnn mới nhất
Áp dụng bắt đầu từ ngày 22/6/2012. Bảng giá chưa bao gồm VAT

Mô tả
Mega Basic +

Mega Easy +

Mega Family +

Tốc độ cam kết tối đa (Download/Upload)
2,536Kbps/512Kbps
4,096Kbps/640Kbp…

Đọc tiếp »