YOU ARE HERE :   ADSL VNPT LẮP MẠNG VNPT Hà Nội Thời Gian Thi Công

Thời gian thi công ADSL VNPT

Thời gian thi công ADSL VNPT

Thời gian thi công adsl vnpt

1.Đối với cá nhân

–       Lắp internet ADSL MegaVNN trên đường dây điện thoại có sẵn: Thời gian thi công mất từ 2-3 ngày không tính ngày thứ 7 và Chủ Nhật

–       Lắp internet ADSL MegaVNN trên đường dây riêng (không chung với điện thoai): Thời gian thi công mất từ 3-7 ngày không tính thứ 7 và Chủ Nhật

2. Đối với Doanh nghiệp

a)  Khách hàng thường: là những khách hàng mới …

Đọc tiếp »

Thời gian thi công ADSL VNPT

Thời gian thi công ADSL VNPT

Thời gian thi công adsl vnpt

1.Đối với cá nhân

–       Lắp internet ADSL MegaVNN trên đường dây điện thoại có sẵn: Thời gian thi công mất từ 2-3 ngày không tính ngày thứ 7 và Chủ Nhật

–       Lắp internet ADSL MegaVNN trên đường dây riêng (không chung với điện thoai): Thời gian …

Đọc tiếp »