YOU ARE HERE :   ADSL VNPT ADSL VNPT HCM Thủ Tục Đăng Ký

Thủ tục đăng ký adsl vnpt tại TPHCM

Thủ tục đăng ký adsl vnpt tại TPHCM

Thủ tục đăng ký VNPT khi sử dụng dịch vụ
Để làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ của ADSL VNPT, khách hàng phải có các thiết bị tương ứng miêu tả trong mục “Điều kiện sử dụng dịch vụ” và các giấy tờ sau:

(Lưu ý: Thời hạn công chứng các giấy tờ không quá 06 tháng kể từ ngày công chứng. Nếu khách hàng xuất trình bản gốc để …

Đọc tiếp »

Thủ tục đăng ký adsl vnpt tại TPHCM

Thủ tục đăng ký adsl vnpt tại TPHCM

Thủ tục đăng ký VNPT khi sử dụng dịch vụ
Để làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ của ADSL VNPT, khách hàng phải có các thiết bị tương ứng miêu tả trong mục “Điều kiện sử dụng dịch vụ” và các giấy tờ sau:

(Lưu …

Đọc tiếp »