YOU ARE HERE :   Cáp Quang Vnpt Cáp Quang VNPT Hồ Chí Minh Thủ Tục Đăng Ký

Thủ tục đăng ký cáp quang vnpt tại TP. HCM

Thủ tục đăng ký cáp quang vnpt tại TP. HCM

Để làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ cáp quang VNPT, khách hàng phải có các thiết bị tương ứng miêu tả trong mục “Điều kiện sử dụng dịch vụ” và các giấy tờ sau:
(Lưu ý: Thời hạn công chứng các giấy tờ không quá 06 tháng kể từ ngày công chứng. Nếu khách hàng xuất trình bản gốc để giao dịch viên kiểm tra thì bản sao không cần công chứng).

>>> Khuyến …

Đọc tiếp »

Thủ tục đăng ký cáp quang vnpt tại TP. HCM

Thủ tục đăng ký cáp quang vnpt tại TP. HCM

Để làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ cáp quang VNPT, khách hàng phải có các thiết bị tương ứng miêu tả trong mục “Điều kiện sử dụng dịch vụ” và các giấy tờ sau:
(Lưu ý: Thời hạn công chứng các giấy tờ không quá 06 tháng kể …

Đọc tiếp »