YOU ARE HERE :   ADSL VNPT Ưu Đãi Dành Cho Y tế Khu Vực Hồ Chí Minh

Khuyến mại ưu đãi ADSL VNPT dành cho Y Tế tại TP.HCM...

Khuyến mại ưu đãi ADSL VNPT dành cho Y Tế tại TP.HCM

ADSL VNPT Ưu đãi lớn ngành Y Tế TP.HCM
Gói cước Vnpt dành cho cá nhân và tổ chức Ngành Y Tế trên địa bàn TP.HCM Áp dụng từ 01/06/2010.

I. Đối tượng áp dụng lắp mạng vnpt

– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và các cơ quan chuyên môn trực thuộc như Vụ, Tổng Cục, Cục, Viện, Tạp Chí…

– Các cơ quan Đảng, HĐND, UBND các cấp và …

Đọc tiếp »

Khuyến mại ưu đãi ADSL VNPT dành cho Y Tế tại TP.HCM

Khuyến mại ưu đãi ADSL VNPT dành cho Y Tế tại TP.HCM

ADSL VNPT Ưu đãi lớn ngành Y Tế TP.HCM
Gói cước Vnpt dành cho cá nhân và tổ chức Ngành Y Tế trên địa bàn TP.HCM Áp dụng từ 01/06/2010.

I. Đối tượng áp dụng lắp mạng vnpt

– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ …

Đọc tiếp »